Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Nabór do służby
List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
List Sekretarza Stanu Jarosława Zielińskiego w sprawie możliwoœci dodatkowego dofinansowania jednostek OSP
Nabór do służby
Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Bezpieczne używanie skokochronu - materiał szkoleniowy
jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza