Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Z okazji Ś¦więta Niepodległo¶ści rusza Kampania Społeczna MSWiA

promuj±ca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP

Link do poradnika „Biało-Czerwona”

Link do poradnika „Hymn Polski”

Link do spotu pt. „Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe”

W zwi±zku z krótkim czasem na przesyłanie formularzy zgłoszeniowych przez szkoły zdecydowane wzi±ć udział w konkursie (wg regulaminu termin do 20 listopada br.), prosimy uprzejmie o jak najszybsze rozpropagowanie informacji.

List Wojewody WielkopolskiegoArchiwum informacji

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza strategia