Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Archiwum informacji
W zwi±zku z krótkim czasem na przesyłanie formularzy zgłoszeniowych przez szkoły zdecydowane wzi±ć udział w konkursie (wg regulaminu termin do 20 listopada br.), prosimy uprzejmie o jak najszybsze rozpropagowanie informacji.

List Wojewody Wielkopolskiego

Koleżanki i Koledzy! Stracili¶my podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin.
Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetow± Fundacji lub bezpośrednio wpłacaj±c na konto
nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „BIAŁYSTOK”.
Dziękujemy za każd± wpłatę.
Link do strony akcji:

KLIKNIJ TUTAJList z życzeniami Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka

Informacja dotycz±ca zwiększenia ¶rodków finansowych dla OSP


List otwarty Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzeja Bartkowiaka w sprawie Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka 2017


List sekretarza stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie dotacji jednostek OSP


List Ministra Spraw Wewnę™trznych i Administracji Mariusza Błaszczaka skierowany do strażaków i pracowników cywilnych Pań„stwowej Straży Pożarnej


Wyst±…pienie wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnę™trznych i Administracji skierowane do strażaków i pracowników cywilnych Pań„stwowej Straży Pożarnejjednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza strategia