Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Tryb i zasady udzielania dotacji dlajednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w 2019 roku

List Sekretarza Stanu

Słowo wstępne KG PSP

Tryb i zasady

Wniosek

Przykładowy wniosek

Wniosek w formie edytowalnej