Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Dowództwo Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

mł. bryg. Tomasz Daszkiewicz

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

st. kpt. Przemysław Chojan

Zadania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

 • prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacja miejscowych zagrożeń,
 • wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
 • prowadzenie szkolenia pożarniczego i doskonalenia zawodowego,
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi,
 • utrzymywanie sprzętu i obiektów w pełnej gotowości bojowej.

Zadania strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym

 • pozostawanie w czasie służby w stałej gotowości do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
 • utrzymywanie sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym i stałej gotowości do użytku,
 • wykazanie się wysokim, odpowiednim dla danego stanowiska poziomem wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • dbanie o zachowanie i rozwijanie wysokiej sprawności fizycznej,
 • uczestniczenie w szkoleniu organizowanym poza czasem służby,
 • uczestniczenie w działaniach ratowniczych,
 • utrzymywanie pomieszczeń socjalno-bytowych, garaży, warsztatu i placu w należytej czystości,
 • rzetelne i nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych,
 • zdyscyplinowanie, ofiarność i fachowość w wykonywaniu zadań,
 • przejawienie aktywności, samodzielności i inicjatywy w służbie podczas działań ratowniczych,
 • przestrzeganie obowiązujących regulaminów i ustalonych zasad w służbie oraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych, w tym szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykonywanie rozkazów, zarządzeń i poleceń przełożonych.

Obsada zmian

Zmiana I

Dowódca zmiany - kpt. Działo Wiesław

 1. asp. Góźdź Szymon
 2. mł. asp. Krasiński Hubert
 3. mł. asp. Włodarczak Gracjan
 4. mł. ogn. Gronowski Roman
 5. mł. ogn. Walotek Michał
 6. st. sekc. Jaworski Marek
 7. st. sekc. Kaczmarek Michał
 8. st. sekc. Kosicki Bartłomiej
 9. sekc. Błażewicz Mateusz
 10. st. str. Marciniak Dariusz

Zmiana II

Dowódca zmiany - ...

 1. asp. sztab. Wiernicki Łukasz
 2. mł. asp. Greczka Marek
 3. mł. asp. Nowak Miłosz
 4. st. ogn. Zawiasa Marek
 5. ogn. Kuchta Dariusz
 6. mł. ogn. Paszkowski Patryk
 7. st. sekc. Urban Paweł
 8. sekc. Michalak Bartosz
 9. sekc. Antkowiak Krzysztof
 10. sekc. Środecki Bartosz
 11. st. str. Błaszyk Przemysław
 12. st. str. Nowak Hubert
 13. str. Gacek Dawid

Zmiana III

Dowódca zmiany - st. asp. Maćkowiak Maciej

 1. st. asp. Wiernicki Adam
 2. asp. Klimek Michał
 3. st. ogn. Chmielewski Tadeusz
 4. st. ogn. Śmigielski Jarosław
 5. st. ogn. Białuski Michał
 6. ogn. Drob Artur
 7. mł. ogn. Łach Michał
 8. mł. ogn. Tomkowiak Robert
 9. st. sekc. Roszyk Rafał
 10. st. sekc. Damse Marcin
 11. sekc. Urbaniak Krystian
 12. str. Rybarczyk Maciej

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach

 1. mł. kpt. Chałupka Bartosz
 2. mł. kpt. Wachnik Daniel
 3. asp. sztab. Kruszona Marcin
 4. asp. sztab. Mazankiewicz Maciej
 5. st. sekc. Kawka Łukasz

Sprzęt JRG można zobaczyć pod linkiem


jednostka ratowniczo gaœnicza jednostka ratowniczo gaœnicza jednostka ratowniczo gaœnicza jednostka ratowniczo gaœnicza jednostka ratowniczo gaœnicza jednostka ratowniczo gaœnicza jednostka ratowniczo gaœnicza strategia