Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Dowództwo Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

....................

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

kpt. mgr Wiesław Działo

Zadania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

 • prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacja miejscowych zagrożeń,
 • wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
 • prowadzenie szkolenia pożarniczego i doskonalenia zawodowego,
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi,
 • utrzymywanie sprzętu i obiektów w pełnej gotowości bojowej.

Zadania strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym

 • pozostawanie w czasie służby w stałej gotowości do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
 • utrzymywanie sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym i stałej gotowości do użytku,
 • wykazanie się wysokim, odpowiednim dla danego stanowiska poziomem wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • dbanie o zachowanie i rozwijanie wysokiej sprawności fizycznej,
 • uczestniczenie w szkoleniu organizowanym poza czasem służby,
 • uczestniczenie w działaniach ratowniczych,
 • utrzymywanie pomieszczeń socjalno-bytowych, garaży, warsztatu i placu w należytej czystości,
 • rzetelne i nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych,
 • zdyscyplinowanie, ofiarność i fachowość w wykonywaniu zadań,
 • przejawienie aktywności, samodzielności i inicjatywy w służbie podczas działań ratowniczych,
 • przestrzeganie obowiązujących regulaminów i ustalonych zasad w służbie oraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych, w tym szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykonywanie rozkazów, zarządzeń i poleceń przełożonych.

Obsada zmian

Zmiana I

Dowódca zmiany - ...

 1. asp. Góźdź Szymon
 2. asp. Klimek Michał
 3. mł. asp. Krasiński Hubert
 4. mł. asp. Włodarczak Gracjan
 5. ogn. Gronowski Roman
 6. mł. ogn. Walotek Michał
 7. st. sekc. Jaworski Marek
 8. st. sekc. Kosicki Bartłomiej
 9. st. sekc. Błażewicz Mateusz
 10. sekc. Marciniak Dariusz
 11. str. Skąpski Mikołaj
 12. str. Przymusiński Dominik


Zmiana II

Dowódca zmiany - ...

 1. asp. sztab. Wiernicki Łukasz
 2. mł. asp. Greczka Marek
 3. mł. asp. Paszkowski Patryk
 4. st. ogn. Zawiasa Marek
 5. ogn. Kuchta Dariusz
 6. st. sekc. Urban Paweł
 7. st. sekc. Michalak Bartosz
 8. st. sekc. Antkowiak Krzysztof
 9. st. sekc. Środecki Bartosz
 10. sekc. Nowak Hubert
 11. st. str. Błaszyk Przemysław
 12. str. Rybarczyk Maciej
 13. str. Jopp Jarosław


Zmiana III

Dowódca zmiany - asp. sztab. Maćkowiak Maciej

 1. st. asp. Wiernicki Adam
 2. st. ogn. Białuski Michał
 3. st. ogn. Chmielewski Tadeusz
 4. ogn. Drob Artur
 5. mł. ogn. Łach Michał
 6. mł. ogn. Tomkowiak Robert
 7. mł. ogn. Roszyk Rafał
 8. st. sekc. Damse Marcin
 9. st. sekc. Urbaniak Krystian
 10. st. sekc. Kaczmarek Michał
 11. str. Turek Michał
 12. str. Hasior AdrianStanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach

 1. kpt. Chałupka Bartosz
 2. kpt. Wachnik Daniel
 3. asp. sztab. Kruszona Marcin
 4. mł. ogn. Kawka Łukasz


Sprzęt JRG można zobaczyć pod linkiem


jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza