Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Kontakt
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach

ul. Obornicka 10
64-500 Szamotuły

tel.(0-61) 22-20-700

tel.(0-61) 22-20-710      po godzinie 15:30

kppspszamotuly@psp.wlkp.pl

tel. alarmowy 998 lub 112Komendant Powiatowy PSP

mł. bryg. mgr Ireneusz Pers

tel. 61 22 20 700

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP

st. kpt. mgr Arkadiusz Rakowski

tel. 61 22 20 700

Dowódcy JRG

....................

tel. 61 22 20 713

Zastępca Dowódcy JRG

st. kpt. mgr Przemysław Chojan

tel. 61 22 20 714

Naczelnik Wydziału Operacyjnego

....................

tel. 61 22 20 704

Sekcja Kadrowo - Organizacyjna

Adrian Kasperek

tel. 61 22 20 703

Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza

kpt. mgr inż. Krystian Kra¶niewski

tel. 61 22 20 706

asp. mgr Sebastian Gro¶

tel. 61 22 20 705

Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna

st. sekc. mgr Gracjan Coda

tel. 61 22 20 708

st. str. mgr inż. Dawid Gacek

tel. 61 22 20 709

Sekcja Finansów

str. mgr Dagmara Stola¶

tel. 61 22 20 707

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Sławomir Brandt

tel. 61 22 20 585

Inspektor Ochrony Danych dla jednostek organizacyjnych PSP z terenu woj. wielkopolskiego

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza strategia