Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Kontakt
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach

ul. Obornicka 10
64-500 Szamotuły

tel.(0-61) 22-20-700

tel.(0-61) 22-20-710      po godzinie 15:30

kppspszamotuly@psp.wlkp.pl

tel. alarmowy 998Komendant Powiatowy PSP

mł. bryg. mgr Ireneusz Pers

tel. 61 22 20 700
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP

st. kpt. mgr Arkadiusz Rakowski

tel. 61 22 20 700
Dowódca JRG

kpt. mgr inż. Marcin Kina

tel. 61 22 20 713
Zastępca Dowódcy JRG

kpt. mgr Wiesław Działo

tel. 61 22 20 714
Sekcja Kadrowo - Organizacyjna

Adrian Kasperek

tel. 61 22 20 703
Wydział Operacyjny

mł. kpt. inż. Miłosz Nowak

tel. 61 22 20 704
Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza

asp. mgr Sebastian Groś

tel. 61 22 20 705
st. str. mgr Maciej Rybarczyk

tel. 61 22 20 706
Sekcja Finansów

st. str. mgr Dagmara Stolaś

tel. 61 22 20 707
Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna

mł. ogn. mgr Gracjan Coda

tel. 61 22 20 708
sekc. mgr inż. Dawid Gacek

tel. 61 22 20 709
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Sławomir Brandt

tel. 61 22 20 585

Inspektor Ochrony Danych dla jednostek organizacyjnych PSP z terenu woj. wielkopolskiego

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza