Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Zasady - owady.

Zanim wezwiesz straż pożarną do usunięcia os i szerszeni.

Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicze Straże Pożarne niejednokrotnie wzywane są do nieuzasadnionych interwencji związanych z usuwaniem gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych.

W sytuacjach bezpoœredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi straż pożarna udziela natychmiastowej pomocy, jednakże w innych przypadkach właœciwymi do likwidacji gniazd owadów błonkoskrzydłych są firmy dezynsekcyjne (wykaz firm do pobrania – poniżej).

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właœciciela lub zarządcy obiektu. Zwracamy się z proœbą o zrozumienie i nie zgłaszanie informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia, jeœli takowe zagrożenie rzeczywiœcie nie występuje. Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie są zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu i terenu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.

Pamiętajmy równoczeœnie, że każdy z nas w tym czasie może potrzebować pomocy. Nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma koniecznoœci ich natychmiastowej interwencji, powoduje, że mogą oni nie przybyć na czas tam, gdzie są potrzebni i niezbędni, a każda sekunda opóŸnienia może kosztować utratę życia lub zdrowia osób naprawdę potrzebujących pomocy.

Lista firm zajmujących się usuwaniem owadów.

Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.

Zasady

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza