Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Zasady - owady.

Zanim wezwiesz straż pożarną do usunięcia os i szerszeni.

Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicze Straże Pożarne niejednokrotnie wzywane są do nieuzasadnionych interwencji związanych z usuwaniem gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych.

W sytuacjach bezpoœredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi straż pożarna udziela natychmiastowej pomocy, jednakże w innych przypadkach właœciwymi do likwidacji gniazd owadów błonkoskrzydłych są firmy dezynsekcyjne (wykaz firm do pobrania – poniżej).

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właœciciela lub zarządcy obiektu. Zwracamy się z proœbą o zrozumienie i nie zgłaszanie informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia, jeœli takowe zagrożenie rzeczywiœcie nie występuje. Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie są zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu i terenu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.

Pamiętajmy równoczeœnie, że każdy z nas w tym czasie może potrzebować pomocy. Nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma koniecznoœci ich natychmiastowej interwencji, powoduje, że mogą oni nie przybyć na czas tam, gdzie są potrzebni i niezbędni, a każda sekunda opóŸnienia może kosztować utratę życia lub zdrowia osób naprawdę potrzebujących pomocy.

Lista firm zajmujących się usuwaniem owadów.

Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.

Zasady

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza