Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Regulaminy OSP.
Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 24.05.2005

System szkoleń

Regulamin Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP 11.04.2006

System szkoleń

Wzór regulaminu organizacyjnego JOT OSP

System szkoleń

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza