Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Regulaminy OSP.
Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 24.05.2005

System szkoleń

Regulamin Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP 11.04.2006

System szkoleń

Wzór regulaminu organizacyjnego JOT OSP

System szkoleń

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza