Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Oficer prasowy.

st. kpt. Przemysław Chojan

tel. 61 22 20 714

tel. 662 041 736

przemyslaw.chojan@psp.wlkp.pl

Oficer Prasowy przyjmuje interesantów od poniedziałku do ¶rody w godzinach 12.00 - 15.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Do zadań oficera prasowego należy w szczególno¶ci:

  1. przekazywanie informacji zwi±zanych z działalno¶ci± Komendanta Powiatowego, jego Zastępcy oraz Komendy Powiatowej,
  2. przekazywanie informacji o zaistniałych zdarzeniach, w których uczestniczyły jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych,
  3. organizowanie współpracy oraz utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów,
  4. koordynacja działalno¶ci prasowo-informacyjnej,
  5. udzielanie odpowiedzi na krytykę mediów,
  6. udzielanie pomocy w kontaktach z mediami jednostkom ochotniczych straży pożarnych z powiatu szamotulskiego
jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza strategia