Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

10.08.2017 - Wyciek amoniaku w Każmierzu
10 sierpnia 2017 roku o godzinie 10.57 dyspozytor SKKP w Szamotułach odebrał zgłoszenie z monitoringu (systemu wykrywania) o wycieku amoniaku w obiektach firmy Hochland Polska Sp. z o.o. w miejscowości Kaźmierz. Informację niezwłocznie potwierdziła ochrona obiektu, wskazując miejsce wycieku. Zadysponowano samochody pożarnicze z PSP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Na miejsce udał się Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiusz Przybyła na czele Grupy Operacyjnej KW oraz Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach mł. bryg. Ireneusz Pers wraz ze swoim zastępcą oraz dowódca JRG w Szamotułach. Powiadomiono również służby i instytucje współpracujące oraz samorząd lokalny.

Po dojeździe na miejsce strażacy zastali wyciek amoniaku w pomieszczeniu sprężarkowni. Rozszczelnienie nastąpiło na zaworach instalacji chłodniczej. Wszyscy pracownicy zakładu zostali ewakuowani (270 osób – produkcja i biurowiec) przed przybyciem jednostek straży.
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu stref zagrożenia, ewakuacji pracowników pobliskiej mleczarni (7 osób). Na czas działań teren akcji został podzielony na cztery odcinki bojowe: I - pomiary strefy w obrębie sprężarkowni przy pomocy detektora, II - zakład mleczarski - ustawienie kurtyny wodnej w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzenienia się ewentualnej chmury amoniaku, III - ustawienie kurtyn wodnych wokół sprężarkowni oraz organizacja dekontaminacji, IV - prowadzenie pomiarów wewnątrz pomieszczenia sprężarek, uszczelnianie oraz neutralizacja wyciekającego amoniaku. Podczas prowadzonych działań dokonywano również ciągłej analizy pozostałych stref produkcyjnych zakładu oraz biurowca. Systematycznie odnotowywano też wyniki prowadzonych pomiarów zarówno na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Utworzono punkt informacyjny dla mass-mediów.

W celu naprawy instalacji amoniakalnej wezwano na miejsce specjalistyczny podmiot zajmujący się konserwacją - na czas naprawy na miejscu pozostały dwa zastępy OSP Kaźmierz. Po zakończonych pracach pomieszczenie zbadano detektorem oraz rurkami wskaźnikowymi. Przeprowadzone pomiary nie wykazały stężenia NH3.
W działaniach trwających łącznie prawie 13 godzin udział brało 21 pojazdów.

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan
Zdjęcia: st. kpt. Tomasz Daszkiewicz – KP PSP Szamotuły,  Norbert Woźniak – Dzień Szamotulski/Głos WielkopolskiGaleria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza