Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

19.09.2016 - Zabezpieczenie l±dowiska dla ¶migłowca LPR.
W poniedziałek 19 wrze¶nia o godz. 09.36 Dyżurny Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach odebrał zgłoszenie od dyżurnego Ratownictwa Medycznego, który informował o konieczno¶ci zabezpieczenia l±dowiska dla ¶migłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowo¶ci Nowa Wie¶ gm. Wronki.
Dyżurny natychmiast do zdarzenia zadysponował jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo - Ga¶niczej w Szamotułach oraz dwa zastępy OSP Wronki.
Po dojeĽdzie na miejsce zdarzenia jeden zastęp udał się pod wskazany adres do domu poszkodowanej, natomiast pozostałe zastępy udały się na poblisk± ł±kę w celu zabezpieczenia l±dowiska dla ¶migłowca LPR.
Działania zastępów SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej przez ratowników z OSP Wronki, wyznaczeniu i zabezpieczeniu l±dowiska dla ¶migłowca LPR.
Osoba poszkodowana została przetransportowana ¶migłowcem LPR do Szpitala w Poznaniu.
W działaniach ratowniczych brały udział 3 zastępy (12 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ¶migłowiec LPR.

Opracował: st. sekc. Łukasz KawkaGaleria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza