Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

04.05.2014 - Obchody Dnia Strażaka
Punktualnie o godz. 12.00 w dniu 02 maja 2014 roku dowódca uroczystości kpt. Przemysław Chojan złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu PSP w Szamotułach st. kpt. Ireneuszowi Persowi o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka.

Po odegraniu hymnu państwowego Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach powitał przybyłych gości.

W uroczystości wzięli udział:

Starosta Powiatu Szamotulskiego Pan Paweł Kowzan,

Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP druh Ireneusz Wojciech Dukat, 

Ks. Proboszcz Mariusz Marciniak,

Funkcjonariusze KP i JRG w Szamotułach.

W dowód uznania za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych funkcjonariusze Komendy zostali wyróżnieni awansami na wyższe stopnie służbowe. 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów Państwowej Straży Pożarnej:

- stopień starszego aspiranta otrzymał asp. Adam Wiernicki.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie podoficerskie.

Stopień młodszego ogniomistrza otrzymał:

- st. sekc. Artur Drob,

Stopień starszego sekcyjnego otrzymali:

– sekc. Marek Greczka,

- sekc. Patryk Paszkowski.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższy stopień służbowy starszego strażaka funkcjonariuszom Komendy Powiatowej.

Stopień starszego strażaka otrzymali:

– str. Krzysztof Antkowiak,

– str. Bartosz Środecki,

– str. Krystian Urbaniak.

Po wręczeniu awansów odbyło się uroczyste ślubowanie dwóch nowo przyjętych do służby w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Szamotułach strażaków. 

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach st. kpt. Ireneusz Pers w asyście swego zastępcy st. kpt. Romana Muchy. 

Ślubowanie złożyli:

str. Przemysław Błaszyk,

str. Dariusz Marciniak.

Po ślubowaniu nastąpiło uroczyste przekazanie przez Komendanta Powiatowego samochodu operacyjnego SLOp Opel Astra do Ochotniczej Straży Pożarnej w Szamotułach. Akt przekazania oraz kluczyki do pojazdu odebrał Prezes OSP Szamotuły druh Ireneusz Wojciech Dukat.

Po zakończeniu uroczystości gości zaproszono na drobny poczęstunek i kawę.

 

W dniu 04 maja 2014 roku na placu przed Komendą Powiatową w Szamotułach odbyło się wręczenie Złotego Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa dla druha Zygmunta Kaseji.

Po uroczystości nastąpił przejazd samochodami bojowymi do Kolegiaty w Szamotułach, gdzie odbyło się poświęcenie aut oraz uroczysta Msza Święta z okazji dnia patrona Strażaków - Św. Floriana

 

Tekst: st. str. Gracjan Coda

 
 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza