Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

06.07.2014 - Festyn rodzinny - Szczuczyn.
W niedzielę 06 lipca 2014 roku z okazji Festynu rodzinnego w Szczuczynie zostały zorganizowane
pokazy strażackie połączone ze szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy oraz liczne konkursy i zabawy.
Dzieci miały okazję dotknąć sprzętu strażackiego oraz użyć prądownicę. 
Entuzjazm dzieci i chęć działania były ogromne a wiedza jaką posiadają w tym zakresie była zaskakująca dla prowadzących spotkanie strażaków z JRG Szamotuły.
Największą atrakcją dla dzieci była rozstawiona kurtyna wodna, która sprawiła dużą ochłodę podczas upalnego popołudnia.

Foto: JRG Szamotuły

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza