Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

07.07.2014 - Dni Sekowa - festyn rodzinny.
W niedzielę 06 lipca  z okazji Dni Sękowa  zostały zorganizowane pokazy strażackie połączone ze szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy. 
Dzieci uczyły się prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową,  zapoznały się ze sposobem zapinania poszkodowanego na deskę do transportu poszkodowanego,  miały okazję dotknąć sprzętu strażackiego oraz użyć prądownicę.
Entuzjazm dzieci i chęć działania były ogromne a wiedza jaką posiadają w tym zakresie była zaskakująca dla prowadzących spotkanie strażaków z JRG Szamotuły.
Największą atrakcją dla dzieci była rozstawiona kurtyna wodna, która sprawiła dużą ochłodę podczas upalnego popołudnia.

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza