Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

27.09.2014 - Uroczystość nadania sztandaru
27 września 2014 r. odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

To wielkie święto szamotulskich strażaków rozpoczęto w Bazylice Mniejszej w Szamotułach, gdzie ks. kan. Mariusz Marciniak oraz ks. kanonik Andrzej Grabański podczas koncelebrowanej Mszy Świętej poświęcili sztandar. Po Mszy Świętej wszyscy przemaszerowali ulicami miasta na szamotulski rynek. W trakcie przemarszu goście zatrzymali się w miejscu szczególnym dla mieszkańców Szamotuł – przy tablicy upamiętniającej rozstrzelanych przez hitlerowców polskich patriotów ziemi szamotulskiej. Pod tablicą złożono wiązanki kwiatów.


Następnie na Rynku dokonano przekazania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach. Fundatorem jest społeczeństwo powiatu szamotulskiego w dowód uznania dla ofiarnej i pełnej zaangażowania służby strażaków. Wszystkich zgromadzonych przywitał Przewodniczący Komitetu Honorowego Ufundowania Sztandaru Paweł Kowzan -  Starosta Powiatu Szamotulskiego.
Wśród gości znaleźli się m. in:
    Nestor Polskiego Pożarnictwa – płk. poż. Władysław Pilawski;
    Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz;
    Wojewoda Wielkopolski - Piotr Florek;
    Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak wraz z Wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem;
    Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. Wojciech Mendelak;
    Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński;
    Dyrektor Szpitala MSW w Poznaniu – Przemysław Daroszewski;
    Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu - Tomczyk Arkadiusz;
    Dyrektor Oddziału TVP Poznań - Lena Bretes-Dorożała;
    Strażaccy emeryci i renciści na czele z nadbryg. Maciejem Schroederem;
    Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego;
    władze samorządowe z terenu powiatu szamotulskiego,
    przedstawiciele mediów.

Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia. Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek odznaczył  płk. poż. Władysława Pilawskiego nadanym przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski –  drugim najwyższym polskim państwowym odznaczeniem cywilnym (po Orderze Orła Białego).

Wręczono również Medale Za Długoletnią Służbę, odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", Złoty Znak Związku, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.

Ostatnim akcentem uroczystości na Rynku była defilada Kompanii Honorowej Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, pododdziału Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach, zaproszonych pocztów sztandarowych oraz wybranych pojazdów pożarniczych. Całość uświetniły swoimi występami orkiestry dęte z Rostarzewa oraz z Wronek.

Następnie w Parku Zamkowym odbył się festyn strażacki. Całe rodziny brały udział w atrakcyjnych konkurencjach przygotowanych przez strażaków. Zabawa trwała do zmroku.

 

Tekst: kpt. Przemysław Chojan

Foto: st. str. Michał Kaczmarek

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza