Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

05.12.2014 - Realizacja doskonalenia zawodowego w listopadzie

W listopadzie  strażacy z KP PSP w Szamotułach  w ramach doskonalenia zawodowego realizowali między innymi następujące zagadnienia:
- aplikacyjne ćwiczenia dowódczo – sztabowe  dla funkcjonariuszy 8-godzinnych  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.
- w dniach 3, 4 i 5  listopada szamotulscy strażacy realizowali szkolenie z zakresu zdarzeń z udziałem skroplonych gazów węglowodorowych i cieczy palnych. Omówiono takie zagadnienia jak oznakowanie butli z gazami technicznymi i medycznymi, charakterystykę i właściwości substancji węglowodorowych, zagrożenia wybuchem i pożary butli, cystern i zbiorników, zasady BHP oraz taktykę działań przy tego typu zdarzeniach.
- w dniach 10, 12, 14 oraz 17 – 19 listopada realizowano szkolenie z zakresu pożarów wewnętrznych i wentylacji nadciśnieniowej. Ćwiczono elementy wentylacji nadciśnieniowej, podawanie prądów gaśniczych, zasady przeszukiwania pomieszczeń, możliwości wykorzystania kamery termowizyjnej w działaniach ratowniczych.
- przeprowadzono szkolenie oraz ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego.
- podczas każdego z realizowanych zadań omawiano i ćwiczono zagadnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza