Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

15.12.2014 - SZAMOTUŁY - przesyłki niewiadomego pochodzenia - szkolenie dla administratorów obiektów
W ostatnim półroczu nasiliły się alarmy o podłożeniu ładunków wybuchowych oraz przesyłkach niewiadomego pochodzenia. Dlatego też Komenda Powiatowa PSP w Szamotułach,  Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach przeprowadzili wspólnie szkolenie dla administratorów obiektów instytucji państwowych, samorządowych, placówek oświatowych, obiektów wielkopowierzchniowych oraz innych zainteresowanych podmiotów. Tematyka obejmowała procedury działania PSP, Policji oraz PPIS w sytuacji zgłoszenia alarmowego powodującego możliwość ewakuacji osób z obiektów, obowiązki administratorów oraz praktyczne porady wypracowane w ostatnim czasie przez współdziałające służby. W ciągu trzech tygodni zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla wszystkich gmin powiatu szamotulskiego. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem. Z rozmów z uczestnikami wynikało, iż administratorzy oczekiwali takich spotkań i szkoleń.  Z ramienia KP PSP w Szamotułach szkolenia prowadził Dowódca JRG kpt. Przemysław Chojan. 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza