Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

03.02.2015 - Przedszkolaki w naszym mieście czują się bezpiecznie
27 stycznia br. na Hali WACŁAW w Szamotułach odbyło się spotkanie edukacyjne pod hasłem ,,Przedszkolaki w naszym mieście czuja się bezpiecznie”. Organizatorami  byli  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy oraz Straż Miejska w Szamotułach przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach, Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach, Pogotowia Ratunkowego oraz Drużyny WOPR SzOSiR Szamotuły. Głównym celem było przekazanie dzieciom w wieku 5 i 6 lat informacji o zasadach bezpieczeństwa poprzez gry, zabawy oraz przedstawienie grupy artystycznej. Udział wzięło około 350 wychowanków grup przedszkolnych z całej Gminy Szamotuły. Wszystkim rozdano kamizelki odblaskowe.

Tekst i foto: kpt. Przemysław Chojan

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza