Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

04.02.2015 - Seminarium dot. statystyk z działań ratowniczych.
W ¶rodę  4 lutego 2015 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach odbyło się seminarium dotycz±ce statystyk z działań ratowniczo-ga¶niczych przeprowadzonych w roku 2014 oraz w okresie kilku poprzednich lat na terenie powiatu szamotulskiego . Prelegentem był st.kpt. Roman Mucha .

Statystyka pozwala nam wyci±gn±ć różne wnioski na podstawie tych samych liczb. Dlatego też jest prowadzona na bież±co. Dotyczy ilo¶ci i wielko¶ci pożarów, ilo¶ci i wielko¶ci miejscowych zagrożeń, przyczyn ich powstawania w różnych miejscach i obiektach, ilo¶ci osób poszkodowanych ,  zakresu udzielonej pomocy medycznej , a także poruszane s± inne aspekty działalno¶ci KP oraz JRG.

 Pierwsz± grupę słuchaczy stanowili funkcjonariusze administracyjni oraz zmiana służbowa pełni±ca dyżur w tym dniu. 

Następne zmiany służbowe zostały zapoznane z ww. statystykami w dniach 5-6 lutego. Omawiane materiały zostały umieszczone na serwerze JRG – w celu wykorzystania w póĽniejszych etapach szkoleń i samokształcenia.

Wnioski z analizy przedmiotowych statystyk zostan± ujęte w kierunkach działań tut. Komendy, szczególnie w zakresie wyszkolenia i wyposażenia JRG.

Tekst: st. kpt. Roman Mucha

zdjęcia: sekc. Gracjan Coda

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza