Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

04.02.2015 - Seminarium dot. statystyk z działań ratowniczych.
W środę  4 lutego 2015 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach odbyło się seminarium dotyczące statystyk z działań ratowniczo-gaśniczych przeprowadzonych w roku 2014 oraz w okresie kilku poprzednich lat na terenie powiatu szamotulskiego . Prelegentem był st.kpt. Roman Mucha .

Statystyka pozwala nam wyciągnąć różne wnioski na podstawie tych samych liczb. Dlatego też jest prowadzona na bieżąco. Dotyczy ilości i wielkości pożarów, ilości i wielkości miejscowych zagrożeń, przyczyn ich powstawania w różnych miejscach i obiektach, ilości osób poszkodowanych ,  zakresu udzielonej pomocy medycznej , a także poruszane są inne aspekty działalności KP oraz JRG.

 Pierwszą grupę słuchaczy stanowili funkcjonariusze administracyjni oraz zmiana służbowa pełniąca dyżur w tym dniu. 

Następne zmiany służbowe zostały zapoznane z ww. statystykami w dniach 5-6 lutego. Omawiane materiały zostały umieszczone na serwerze JRG – w celu wykorzystania w późniejszych etapach szkoleń i samokształcenia.

Wnioski z analizy przedmiotowych statystyk zostaną ujęte w kierunkach działań tut. Komendy, szczególnie w zakresie wyszkolenia i wyposażenia JRG.

Tekst: st. kpt. Roman Mucha

zdjęcia: sekc. Gracjan Coda

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza