Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

12.02.2015 - Szamotuły – Narada roczna połączona z objęciem stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego.
W dniu 12 lutego br. na świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach w 2014 roku.
Meldunek Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Jerzemu Raneckiemu złożył st. kpt. Roman Mucha.
Temu wydarzeniu towarzyszyło przyjęcie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego przez kpt. Arkadiusza Rakowskiego.
Po uroczystym zaprzysiężeniu Zastępcy Komendanta Powiatowego , Komendant Powiatowy st. kpt. Ireneusz Pers omówił  działalność poszczególnych komórek organizacyjnych komendy i przedstawił statystykę zdarzeń w 2014 roku oraz przedstawił również najważniejsze zamierzenia do realizacji w 2015 roku.
Ponadto st. kpt. Ireneusz Pers podkreślił fakt, iż ważnym elementem w obecnej sytuacji jest współpraca KP PSP Szamotuły z jednostkami samorządu terytorialnego, które dostrzegają potrzebę wspierania szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego powiatu.
Na zakończenie Zastępca Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jerzy Ranecki podziękował wszystkim funkcjonariuszom komendy za zaangażowanie i wkład pracy, który przekłada się na bezpieczeństwo oraz zaufanie lokalnej społeczności.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
- W imieniu  nadbryg. Wojciecha Mendelaka – Wielkopolskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Jerzy Ranecki Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
- Pani Beata Hanyżak – Wicestarosta powiatu szamotulskiego,
- dh Stefan Kaszkowiak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Szamotułach,
- mł. insp. Sławomir Dziupinski – Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach
- kapelan strażaków ks. Kanonik Mariusz Marciniak,
- burmistrzowie, wójtowie i przedstawiciele władz powiatu szamotulskiego,
- komendanci gminni ZOSP RP,
- Nadleśniczy i przedstawiciel Nadleśniczych z terenu powiatu,
- funkcjonariusze KP i JRG w Szamotułach,
- inni zaproszeni goście.
W 2014 roku komenda Powiatowa PSP w Szamotułach odnotowała łącznie 1112 wszystkich zdarzeń, z czego miejscowych zagrożeń było 803, pożarów 281 oraz 28 alarmów fałszywych.

Tekst: sekc. Łukasz Kawka
Foto: KP PSP Szamotuły

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza