Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

23.06.2015 - POŻAR LASU - ćwiczenia dowódczo-sztabowe.
W dniu 23 czerwca 2015 w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach przeprowadzono ćwiczenia dowódczo-sztabowe.  Ćwiczenia miały na celu wymianę doświadczeń i wypracowanie wzorców postępowania dotyczących prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenach leśnych.
Aplikacyjnie przyjęto pożar lasu na terenie Nadleśnictwa Wronki, w okolicy miejscowości Mokrz, gdzie przebiega szlak kolejowy oraz występują zamieszkałe budynki.
W ćwiczeniach, oprócz Zastępcy Komendanta Powiatowego – kpt. Arkadiusza Rakowskiego, wzięli udział Dowódcy JRG, dowódcy zmian, dyspozytorzy SKKP oraz  przedstawiciel Nadleśnictwa Wronki – Pan Tomasz Judek i przedstawiciel PKP- zawiadowca ds. inżynierii ruchu Pan Tadeusz Staszewski.
Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego omówił procedury dysponowania sił i środków do pożarów lasów i wymienił swoje spostrzeżenia w zakresie współpracy z Lasami Państwowymi.
           Potem leśniczy przedstawił funkcjonowanie Nadleśnictwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym omówił m.in. występujący drzewostan, drogi pożarowe, zaopatrzenie wodne w lasach. Następnie przedstawił działania leśniczych w pierwszych minutach pożaru, podkreślił ważną rolę dostrzegalni pożarowych i osób tam dyżurujących.
Przedstawiciel PKP omawiając swoje zadania podczas pożaru lasu w okolicy szlaku kolejowego, podkreślił ważną rolę drezyn w przypadku likwidacji pożarów w zarodku. Wspomniał też o wymianie drewnianych podkładów kolejowych na betonowe, co jest sukcesywnie realizowane, przez co w ostatnich latach występuje mniej pożarów podkładów.
Poruszono temat utrudnionej łączności pomiędzy PKP a strażą pożarną – słusznym kierunkiem byłoby umożliwienie współdziałania na kanale radiowym 112.

Tekst: st. kpt. Roman Mucha

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza