Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

25.06.2015 - Manewry w Emilianowie
17 czerwca br. odbyły się ćwiczenia na obiekcie Tłoczni Gazu Szamotuły, który znajduje się w miejscowości Emilianowo.  Jest zakład zwiększonego ryzyka. Manewry prowadzono według scenariusza, który zakładał wystąpienie najbardziej prawdopodobnych zagrożeń.


I epizod zakładał wystąpienie pożaru w pomieszczeniu serwerowni budynku administracyjnego. Po nieudanej próbie samodzielnego ugaszenia przez pracowników (zakład dysponuje przeszkolonymi osobami oraz samochodem ratowniczym), zarządzono ewakuację całego budynku. Pożar zgłoszono do SKKP PSP w Szamotułach. Przybyły na miejsce KDR otrzymał informacje o braku 2 osób, które nie opuściły budynku. Osoby odnaleziono i ewakuowano. Prowadzono działania gaśnicze w natarciu oraz obronie przyległych budynków. Niestety w wyniku silnego wiatru pożar przedostał się na sąsiedni obiekt warsztatowy orz kotłownię.


II epizod to pożar w budynku TUCO II, gdzie znajdują się torbokompresory. Część SIS zostaje zadysponowana na ten odcinek bojowy. W związku z działaniem systemu gaszenia gazem FM200, ratownicy musza odczekać określony czas, aby potem wejść do środka. Po sprawdzeniu okazuje się, iż pożar został ugaszony.   


Dla przybywających zastępów utworzono punkt przyjęcia SIS, który znajdował się na pobliskim placu. Stąd dysponowano kolejne siły według potrzeb zgłaszanych przez poszczególnych dowódców odcinków bojowych.


Kolejny epizod to awaria pompowni zasilającej wewnętrzną sieć wodociągową wraz z hydrantami. Dlatego też KDR polecił zbudowanie stanowisk czerpania wody z pobliskich zbiorników, wyznaczając kolejnego dowódcę OB. Przećwiczono warianty przetłaczania oraz przepompowywania wody.


Po zakończeniu manewrów odbyło się ich podsumowanie oraz zapoznanie z obiektem. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy KP PSP w Szamotułach oraz 13 jednostek OSP z terenu powiatu szamotulskiego.

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza