Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

04.08.2015 - Nocne ćwiczenia w DPS Nowa Wieś
W dniu 04 sierpnia br. o godzinie 04.30 odbyły się ćwiczenia w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Przede wszystkim miały one na celu sprawdzenie warunków ewakuacji przebywających w budynku osób w sytuacji zmniejszonej liczby personelu (pora nocna – 4 osoby). Na ogólna liczbę 78 kobiet (wszystkie wymagające stałej opieki), 21 to osoby leżące lub poruszające się na wózkach.

W czasie ćwiczeń sprawdzono też między innymi czasy dojazdów zastępów PSP oraz OSP, działanie urządzeń przeciwpożarowych (system sygnalizacji pożaru, oświetlenie awaryjne, system oddymiania, główny wyłącznik prądu), sposoby i skuteczność powiadamiania pozostałych pracowników DPS.

Po zakończeniu Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach oraz Dowódca JRG omówili przebieg ćwiczeń. Przedstawili również uwagi i cenne wnioski, które pozwolą na jeszcze lepsze prowadzenie działań ewakuacyjnych i ratowniczych. Będący na miejscu strażacy zapoznali się też z całym obiektem.

W ćwiczeniach udział brały zastępy z JRG Szamotuły, OSP Wronki, OSP Amica, OSP Samołęż, OSP Marianowo.


Tekst i foto: kpt. Przemysław Chojan 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza