Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

12.09.2015 - Festyn Służb Mundurowych.
W dniu 12 wrze¶nia 2015r. na „Strzelnicy TARCZA” w miejscowo¶ci Piotrkówko odbył się Festyn Służb Mundurowych, którego organizatorem był zarz±d terenowy NSZZ Policjantów, Strażaków i Służby Więziennej.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach zorganizowała swoje stoisko na którym funkcjonariusze komendy mł. kpt. Krystian Kra¶niewski oraz sekc. Gracjan Coda zapoznali uczestników w tematyce programu „Zga¶ Ryzyko” poprzez rozdawanie ulotek „NIE dla Czadu”, zasad± działania czujki dymu i tlenku węgla, bezpiecznej eksploatacji urz±dzeń grzewczych.
W trakcie festynu można było również założyć ubrania specjalne wykorzystywane w pracy strażaków oraz przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy.
Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz ratownictwa technicznego przeprowadzony przez JRG Szamotuły.

Tekst: mł. kpt. Krystian Kra¶niewski
Foto: sekc. Gracjan Coda

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza