Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

12.09.2015 - Festyn Służb Mundurowych.
W dniu 12 września 2015r. na „Strzelnicy TARCZA” w miejscowości Piotrkówko odbył się Festyn Służb Mundurowych, którego organizatorem był zarząd terenowy NSZZ Policjantów, Strażaków i Służby Więziennej.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach zorganizowała swoje stoisko na którym funkcjonariusze komendy mł. kpt. Krystian Kraśniewski oraz sekc. Gracjan Coda zapoznali uczestników w tematyce programu „Zgaś Ryzyko” poprzez rozdawanie ulotek „NIE dla Czadu”, zasadą działania czujki dymu i tlenku węgla, bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych.
W trakcie festynu można było również założyć ubrania specjalne wykorzystywane w pracy strażaków oraz przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy.
Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz ratownictwa technicznego przeprowadzony przez JRG Szamotuły.

Tekst: mł. kpt. Krystian Kraśniewski
Foto: sekc. Gracjan Coda

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza