Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

10.09.2015 - Spotkanie w sprawie zmian ustawy o ochronie przyrody
W dniu 10 września br. w Komendzie Powiatowej PSP w Szamotułach odbyło się zebranie, podczas którego dyskutowano na temat zmian w ustawie o ochronie przyrody. W zebraniu udział wzięli przedstawiciele wydziałów ochrony środowiska gmin powiatu szamotulskiego, komendanci gminni OSP, naczelnicy i prezesi OSP w KSRG oraz kierownictwo KP PSP Szamotuły. Podczas spotkania omówiono szczegółowo zadania jednostek ochrony przeciwpożarowej w zakresie usuwania drzew lub krzewów, wynikające ze zmienionej ustawy o ochronie przyrody.

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza