Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

04.11.2015 - Ćwiczenia w Zielonejgórze
4 listopada odbyły się ćwiczenia całego stanu osobowego Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach oraz jednostek OSP z Miasta i Gminy Obrzycko.
O godzinie 09.20, na polecenie Zastępcy Komendanta Powiatowego, dyżurny SKKP rozpocz±ł powiadamianie wszystkich funkcjonariuszy o konieczno¶ci wstawienia się w służbie w zwi±zku z zaistnieniem dużego zdarzenia. Stawili się prawie wszyscy strażacy, poza kilkoma usprawiedliwionymi przypadkami. Następnie odbyła się krótka odprawa z wyznaczonymi  funkcyjnymi.
Następnie zastępy udały się do Zakładu Drzewnego nr 2 w Zielonejgórze, należ±cego do Centrum Ogrodniczego Martyna w Obrzycku.  Zgłoszenie  dyrektora zakładu dotyczyło pożaru hałdy odpadów poprodukcyjnych (zrzyny przygotowane do zmielenia w rębaku) oraz zaginięcia jednego z pracowników podczas ewakuacji  hal produkcyjnych.  Na miejsce przybywały sukcesywnie pojazdy PSP oraz OSP Obrzycko, OSP Piotrowo i OSP Słopanowo. Dopiero na miejscu ratownicy OSP dowiadywali się, że s± to ćwiczenia. Dla wszystkich strażaków (PSP i OSP) założenia ćwiczeń były tajemnic± aż do przybycia.
KDR podzielił działania na odcinki bojowe wyznaczaj±c ich dowódców, uruchomiono KDW oraz trzy KRG.  Działania polegały na: ugaszeniu hałdy odpadów i obronie wiaty magazynowej, znalezieniu i uwolnieniu przygniecionego poszkodowanego pracownika spod 3oo-kg paczki gotowego produktu (paleta z płotami)oraz zbudowaniu punktu czerpania wody na pobliskim sztucznym zbiorniku.  W międzyczasie, wskutek wył±czenia  pr±du w zakładzie, doszło do awarii silnika cyklonu odci±gaj±cego pył oraz trociny, co spowodowało pożar wewn±trz instalacji oraz hałdy trocin. KDR przedysponowuje tam SIS z innych odcinków bojowych (poszkodowany wcze¶niej uwolniony i przekazany ZRM).
Po zakończonych ćwiczeniach nast±piło ich podsumowanie oraz omówienie przez poszczególnych rozjemców.

Opracowanie: kpt. Przemysław Chojan
Zdjęcia: sekc. Gracja Coda  

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza