Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

09.02.2016 - Elektryczne szkolenie
09 lutego odbyło się szkolenie z zakresu bezpiecznego zachowania podczas zdarzeń, gdzie może wystąpić niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.  Udział wzięli funkcjonariusze JRG oraz kadra dowódcza Komendy. Zajęcia w formie wykładu i zajęć praktycznych w terenie przeprowadzili pracownicy Rejonu Dystrybucji Szamotuły ENEA Operator Sp. z o.o. Serdecznie dziękujemy Panu Maciejowi Panek za przedstawienie tego bardzo ważnego dla nas tematu.


Opracowanie i zdjęcia: kpt. Przemysław Chojan

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza