Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

07.12.2016 - Czad i ogień - obudź czujność
W dniu 7 grudnia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Szamotułach odbyło się spotkanie związane z Ogólnopolską Kampanią Społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej  ,,Czad i ogień – obudź czujność”.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciel samorządu między innymi: Starosta Powiatu szamotulskiego Pan Józef Kwaśniewicz oraz Wójtowie i Burmistrzowie z terenu powiatu.
Ponadto w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb współpracujących między innymi Komendant powiatowy Policji, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Komendanci Straży Miejskiej, dh Prezesi OSP, Mistrzowie Kominiarscy, przedstawiciele PCPR, OPS-ów gminnych, Dyrektorzy szkół, Kapelan Służb Mundurowych oraz przedstawiciele mass mediów.  
Oficjalne przedstawienie celów kampanii w powiecie szamotulskim dokonał Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach mł. bryg. Ireneusz Pers oraz Z-ca Komendanta Powiatowego st.kpt.Arkadiusz Rakowski.
Funkcjonariusze szamotulskiej komendy przedstawili i omówili przyczyny, skutki oraz skalę problemów związanych z sezonem grzewczym i pożarami w budynkach mieszkalnych.
Wskazano sposoby zapobiegania tego typu zdarzeniom między innymi poprzez dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń grzewczych, przewodów kominowych, instalacji i urządzeń elektrycznych, a także gazowych,  jak również zasugerowano montaż czujek tlenku węgla i dymu w domach i mieszkaniach.
Następnie rozpoczęła się dyskusja podczas, której wypracowano wspólne stanowisko dotyczące propagowania przedmiotowej wiedzy miedzy innymi poprzez organizowanie spotkań i pogadanek przy udziale funkcjonariuszy PSP miedzy innymi w placówkach edukacyjnych, urzędach oraz parafiach.
W celu szerokiego rozpropagowania akcji i dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców na potrzeby kampanii wydrukowano 10 tys. ulotek, które rozdano obecnym na spotkaniu przedstawicielom władz samorządowych, służb, inspekcji i straży.
Podczas spotkania wyznaczono dalsze kierunki współpracy dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa  mieszkańców powiatu szamotulskiego w aspekcie zagrożeń związanych z okresem grzewczym.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Szamotuły

 

 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza