Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

11.01.2017 - ,,Czad i ogień-obudź czujność"
W tym tygodniu strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach rozpoczęli spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną w placówkach oświatowych powiatu szamotulskiego w ramach kampanii społecznej ,,Czad i ogień – obudź czujność".
10 stycznia byliśmy z wizytą w Szkole Podstawowej nr 2 w Szamotułach     (5 klas), natomiast 11 stycznia spotkaliśmy się z młodzieżą gimnazjalną     (4 klasy) w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach.
Funkcjonariusze omawiali zagadnienia związane z powstawaniem  tlenku węgla oraz informowali o zagrożeniach, które niesie ze sobą narażenie na jego działanie.
Zainteresowaniem cieszyły się tematy pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w czasie ferii zimowych (zamarznięte akweny).
Były to też doskonałe okazje do przedstawienia specyfiki pełnienia służby i promowania zawodu strażaka.
Końcowy akcentem było przekazanie każdemu uczestnikowi prelekcji ulotki dotyczącej kampanii społecznej ,,Czad i ogień – obudź czujność" oraz wręczenie kierownictwu placówek okolicznoścowych kalendarzy związanych z 25-leciem Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan
Zdjęcia: KP PSP Szamotuły 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza