Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

23.01.2017 - ,,Czad i ogień-obudź czujność"
W ostatnich dniach strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach realizowali spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną w placówkach oświatowych powiatu szamotulskiego w ramach kampanii społecznej ,,Czad i ogień – obudź czujność".
18 stycznia byliśmy w Gimnazjum nr 1 w Szamotułach (ok. 120 osób), 19 stycznia w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach (ok.300 osób), 20 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Szamotułach (ok.300 osób), 23 stycznia w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach (ok.200 osób).
Omawiane były zagadnienia związane z powstawaniem  tlenku węgla oraz  zagrożenia, które niesie ze sobą narażenie na jego działanie.
Zainteresowanie wzbudziły zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w czasie ferii zimowych (zamarznięte akweny).
Były to też doskonałe okazje do przedstawienia specyfiki pełnienia służby i promowania zawodu strażaka.
Końcowy akcentem każdego spotkania było przekazanie uczestnikom prelekcji ulotek dotyczących kampanii społecznej ,,Czad i ogień – obudź czujność" oraz wręczenie kierownictwu placówek okolicznoścowych kalendarzy związanych z 25-leciem Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan
Zdjęcia: KP PSP Szamotuły 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza