Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

28.03.2017 - 37 nowych ratowników OSP
W dniach 03 – 26 marca br. przeprowadzono szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP z terenu powiatu szamotulskiego. W wyniku zdanego egzaminu szeregi ochotników powiększyły się o 37 nowych ratowników, w tym 9 kobiet. Szkolenia przeprowadzono w oparciu o ,,Zasady organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Przemysław Chojan

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza