Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

31.03.2017 - Prelekcja i instruktaż dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach
W dniu 30 marca 2017r. Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach mł. bryg. Ireneusz Pers wraz D-cą Jednostki st. kpt. Tomaszem Daszkiewiczem przeprowadzili prelekcję i instruktaż dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach. Prelekcje z instruktażem przeprowadzono podczas rady pedagogicznej, gdzie szczegółowo omówiono zagadnienia związane z ewakuacją i sposobem postępowania na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia, zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP. Ponadto przedstawiono i omówiono założenia kampanii „Stop pożarom traw”. W prelekcji udział wzięło 45 nauczycieli oraz kierownictwo Zespołu Szkół nr 1 we Wronkach.

 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza