Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

04.04.2017 - Prelekcja dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 - Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach
W dniu 04 kwietnia 2017r. Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach mł. bryg. Ireneusz Pers wraz D-cą Jednostki st. kpt. Tomaszem Daszkiewiczem przeprowadzili prelekcję dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 - Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach. Prelekcje przeprowadzono podczas rady pedagogicznej, gdzie szczegółowo omówiono procedury ewakuacyjne oraz sposoby postępowania i alarmowania na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia, zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP dotyczącego współpracy jednostek organizacyjnych PSP z placówkami oświatowymi. Ponadto przedstawiono i omówiono założenia kampanii „Stop pożarom traw”. W prelekcji udział wzięło 51 nauczycieli oraz kierownictwo placówki.

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza