Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

04.04.2017 - Prelekcja dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 - Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach
W dniu 04 kwietnia 2017r. Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach mł. bryg. Ireneusz Pers wraz D-cą Jednostki st. kpt. Tomaszem Daszkiewiczem przeprowadzili prelekcję dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 - Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach. Prelekcje przeprowadzono podczas rady pedagogicznej, gdzie szczegółowo omówiono procedury ewakuacyjne oraz sposoby postępowania i alarmowania na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia, zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP dotyczącego współpracy jednostek organizacyjnych PSP z placówkami oświatowymi. Ponadto przedstawiono i omówiono założenia kampanii „Stop pożarom traw”. W prelekcji udział wzięło 51 nauczycieli oraz kierownictwo placówki.

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza