Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

05.04.2017 - Odprawa z Komendantami Gminnymi oraz Prezesami i Naczelnikami OSP KSRG
W dniu 04 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Szamotułach odbyła się odprawa robocza z prezesami i naczelnikami OSP w KSRG oraz komendantami gminnymi  z terenu powiatu.
Omówiono kampanię STOP POŻAROM TRAW, plany szkoleniowe i potrzeby na rok bieżący, zasady organizacji łączności na terenie prowadzonych działań, inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP, aktualizację danych w systemie SWD-ST w zakresie terminów badań lekarskich druhów oraz przestrzeganie zasad BHP podczas dojazdu do miejsca zdarzenia oraz prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.


Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Przemysław Chojan

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza