Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

26.04.2017 - U strażaków podczas Dnia Przedsiębiorczości
26 kwietnia br. mury Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach odwiedziła grupa młodzieży  szkół średnich. Wizyta ich związana była z XIV Dniem Przedsiębiorczości. Przekazano informacje na temat  służby strażaka, ogólnej strukturze PSP oraz komendy powiatowej i sposobach rekrutacji do służby. Omówiono i pokazano sprzęt, jaki wykorzystują strażacy w codziennych działaniach. Przeprowadzono również pogadankę związaną z szeroko rozumianą kampanią społeczną dotyczącą bezpieczeństwa.
Uczestnicy bardzo wysoko ocenili sposób oraz treść przekazywanych informacji.  Rozdano materiały promocyjne oraz ulotki o bezpieczeństwie.


Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Przemysław Chojan

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza