Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

23.05.2017 - Ćwiczenia w UG w Dusznikach
W dniu 23 maja odbyło się praktyczne sprawdzenie ewakuacji w obiekcie Urzędu Gminy  w Dusznikach.  W ćwiczeniach udział wzięły zastępy JRG Szamotuły oraz OSP Duszniki i Podrzewie. W ramach akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo” po ćwiczeniach Z-ca Komendanta Powiatowego oraz Dowódca JRG omówili  z pracownikami urzędu szeroko zagadnienia ewakuacji oraz ogólnie rozumianego bezpieczeństwa.


Zdjęcia: st. kpt. Arkadiusz Rakowski
Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza