Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

10.05.2017 - O bezpieczeństwie podczas rady pedagogicznej w ZSS w Szamotułach
10 maja br. Z-ca Komendanta Powiatowego  oraz Dowódca JRG przeprowadzili prelekcje dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach. Odbyła się ona w ramach rady pedagogicznej. Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP o współpracy jednostek organizacyjnych PSP z placówkami oświatowymi,  omówiono procedury ewakuacyjne oraz sposoby postępowania i alarmowania na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia.  Udział wzięło 35 nauczycieli i pracowników administracyjnych wraz z kierownictwem placówki.

 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza