Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

07.06.2017 - Młodzież z pniewskiej mundurówki odwiedziła JRG
07 czerwca br. strażaków w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Szamotułach odwiedziła grupa młodzieży z klasy mundurowej LO w Pniewach.  W ramach akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo” przeprowadzono dla nich pogadankę na temat ogólnie rozumianego bezpieczeństwa (tlenek węgla, pożary, elektryczność). Pokazano sprzęt, jakim w codziennej służbie posługują się strażacy. Omówiono zasady zgłaszania zdarzeń do stanowiska kierowania. Nasi goście mieli wiele pytań, gdyż część z nich swoją przyszłość widzi w mundurze strażaka.  Na zakończenie wizyty młodzież zwiedziła cały budynek komendy.


Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Przemysław Chojan

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza