Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

13.06.2017 - O bezpieczeństwie podczas rady pedagogicznej w SP1 i ZS2 w Szamotułach
13 czerwca br. Zastępca Dowódcy JRG w Szamotułach przeprowadził 2 prelekcje dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Szamotułach oraz Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach. Odbyły się one w ramach rad pedagogicznych. Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP o współpracy jednostek organizacyjnych PSP z placówkami oświatowymi,  omówiono procedury ewakuacyjne oraz sposoby postępowania i alarmowania na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia.  Udział wzięło łącznie 110 nauczycieli wraz z kierownictwem placówek.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Przemysław Chojan

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza