Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

11.07.2017 - Ćwiczenia na terenie Hochland Polska Sp. z o.o. w Kaźmierzu
11 lipca przed południem odbyły się ćwiczenia w firmie Hochland Polska Sp. z o.o. w Kaźmierzu. Udział wzięły zastępy z JRG w Szamotułach oraz z OSP z terenu gminy Kaźmierz. Scenariusz przewidywał następujące zagrożenia: pojawienie się pożaru w budynku produkcyjno-magazynowym (w obrębie sprężarkowni) oraz wyciek amoniaku z rozszczelnionej instalacji, rozprzestrzenienie się pożaru na magazyn olejów, zagrożenie dla instalacji gazowej oraz możliwość rozprzestrzenienia się chmury amoniaku nad tereny zabudowy mieszkalnej. Dodatkowo po ewakuacji pracowników stwierdzono, iż brakuje 3 osób. W ich przypadku założono podtrucie amoniakiem.


Zadania dla strażaków przewidywały przeprowadzenie rozpoznania sytuacji oraz ewakuacji pracowników, utworzenie odcinków bojowych dla prowadzenie działań związanych ze zwalczaniem pożarów wewnętrznych oraz uwolnieniem amoniaku, udzielenie kwalifikowanej  pierwszej pomocy dla osób ewakuowanych w stanie podtrucia amoniakiem.


Wszystkie zadania zostały zrealizowane, cele osiągnięte. Po zakończeniu ćwiczeń strażacy, którzy nie znali obiektu, mieli możliwość zapoznania się z firmą oraz z zagrożeniami wynikającymi ze specyfiki obiektu.
Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan
Zdjęcia: kpt. Krystian Kraśniewski

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza