Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

22.07.2017 - Doskonalenie zawodowe strażaków JRG
W minionym tygodniu (17 – 22 lipca) strażacy z JRG w Szamotułach doskonalili umiejętności w działaniach ściśle związanych z zagrożeniami okresu letniego – pożary lasów oraz ratownictwo na akwenach. W ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzono ćwiczenia z dostarczania wody na duże odległości  na terenie Leśnictwa Żurawiniec  oraz z ratownictwa wodnego na Jeziorze Samołęskim. 

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Przemysław Chojan

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza