Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

26.07.2017 - Kręci mnie bezpieczeństwo z młodymi sportowcami
26 lipca br. strażacy z  Jednostki  Ratowniczo – Gaśniczej w Szamotułach odwiedzili młodzież przebywającą na obozie sportowym zorganizowanym w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach. 80-osobowa grupa to chłopcy z klubów sportowych Lech Poznań oraz Błękitni Wronki.  W ramach akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo”  pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przeprowadzono młodym sportowcom pogadankę na temat ogólnie rozumianego bezpieczeństwa (tlenek węgla, pożary, elektryczność, bezpieczeństwo nad wodą). Omówiono zasady zgłaszania zdarzeń do stanowiska kierowania. Na zakończenie rozdano ulotki związane z akcją.

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan
Zdjęcia: ZS nr 1 Wronki

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza