Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

07.08.2017 - Akcja ,,Kręci mnie bezpieczeństwo" na obozach w Chojnie
07 sierpnia br. strażacy z  Jednostki  Ratowniczo – Gaśniczej w Szamotułach odwiedzili dzieci i młodzież przebywającą na dwóch obozach w miejscowości Chojno, łącznie ponad 50 osób. W ramach akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo”  pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przeprowadzono pogadanki na temat ogólnie rozumianego bezpieczeństwa (tlenek węgla, pożary, elektryczność, bezpieczeństwo nad wodą, w lesie oraz podczas gier i zabaw w terenie). Omówiono zasady zgłaszania zdarzeń do stanowiska kierowania. W ramach promocji zawodu strażaka przedstawiono naszą służbę i pokazano ubranie bojowe strażaka. Na zakończenie rozdano ulotki związane z akcją.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Przemysław Chojan

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza