Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

20.10.2017 - Pogadanka o bezpieczeństwie w Szkole Podstawowej w Nojewie
20 października br. funkcjonariusz z  Jednostki  Ratowniczo – Gaśniczej w Szamotułach był obserwatorem ćwiczeń próbnej ewakuacji  przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Nojewie. Po zakończeniu omówiono jej przebieg w gronie nauczycieli i pracowników administracyjnych. W ramach akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo”  pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dla ponad 130 dzieci i nauczycieli przeprowadzono pogadankę na temat ogólnie rozumianego bezpieczeństwa (tlenek węgla, pożary, elektryczność, bezpieczeństwo nad wodą, również w okresie zimowym). Omówiono zasady zgłaszania zdarzeń do stanowiska kierowania. Na zakończenie rozdano ulotki związane z akcją.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Przemysław Chojan

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza