Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

06.11.2017 - Prelekcja o bezpieczeństwie dla nauczycieli ZS w Gaju Małym
06 listopada br. Dowódca  JRG w Szamotułach przeprowadził  prelekcję dla nauczycieli  Zespołu Szkół w Gaju Małym w Gminie Obrzycko. Odbyła się ona w ramach rady pedagogicznej. Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP o współpracy jednostek organizacyjnych PSP z placówkami oświatowymi,  omówiono procedury ewakuacyjne oraz sposoby postępowania i alarmowania na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia.  Przekazano też informacje w zakresie użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Udział wzięło łącznie 19 nauczycieli wraz z kierownictwem szkoły.

Opracowanie:  st. kpt. Przemysław Chojan
Zdjęcia: st. kpt. Arkadiusz Rakowski

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza