Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

09.11.2017 - Szkolenie dla pracowników POSTĘP Sp. z o.o.
02 listopada br. odbyło się ostatnie z cyklu szkoleń w zakresie reagowania na zagrożenia pożarowe dla pracowników firmy POSTĘP Sp. z o.o. w Pniewach. Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szamotułach przeprowadzili wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne dla 50 pracowników zakładu, którzy są członkami grup interwencyjnych na poszczególnych zmianach. Każdy z uczestników zajęć zapoznał się z rodzajami, budową oraz sposobem użycia gaśnic znajdujących się na terenie obiektu. Strażacy przypomnieli w praktyce o zasięgu hydrantów wewnętrznych oraz możliwościach wykorzystania hydrantów zewnętrznych.


Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan
Zdjęcia: Wojciech Michalak - POSTĘP Sp. z o.o. 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza