Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

10.11.2017 - O bezpieczeństwie podczas rady pedagogicznej w SP1 w Szamotułach oraz ZS w Pniewach
09 listopada br. funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach przeprowadzili  prelekcje dla nauczycieli  Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Szamotułach. Odbyły  się one w ramach rady pedagogicznej. Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP o współpracy jednostek organizacyjnych PSP z placówkami oświatowymi,  omówiono procedury ewakuacyjne oraz sposoby postępowania i alarmowania na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia.  Przekazano też informacje w zakresie użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Udział wzięło łącznie 80 nauczycieli wraz z kierownictwem obu placówek.

Opracowanie:  st. kpt. Przemysław Chojan
Zdjęcia: ZS Pniewy

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza