Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

22.11.2017 - O bezpieczeństwie podczas rady pedagogicznej w SP w Kaźmierzu
22 listopada br. Komendant Powiatowy  PSP w Szamotułach  mł. bryg. Ireneusz Pers oraz funkcjonariusz komendy przeprowadzili  prelekcję dla nauczycieli  Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu. Odbyła  się ona w ramach rady pedagogicznej. Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP o współpracy jednostek organizacyjnych PSP z placówkami oświatowymi,  omówiono procedury ewakuacyjne oraz sposoby postępowania i alarmowania na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia.  Przekazano też informacje w zakresie użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Udział wzięło 65 osób - nauczyciele wraz z kierownictwem szkoły.

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan
Zdjęcia: SP Kaźmierz

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza