Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

07.12.2017 - 34 osoby ukończyły kurs techniczny dla OSP
W dniach od 25 listopada do 03 grudnia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Szamotułach przeprowadzono szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Udział wzięło 30 druhów i 4 druhny z jednostek z terenu powiatu szamotulskiego.  Pod czujnym okiem prowadzących zajęcia, kursanci przepracowali wszystkie zagadnienia przewidziane w programie szkolenia. 

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Przemysław Chojan 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza