Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

05.12.2017 - O bezpieczeństwie na radzie pedagogicznej w Gimnazjum w Kaźmierzu
05 grudnia br. funkcjonariusz JRG w Szamotułach przeprowadził prelekcję dla nauczycieli  Gimnazjum w Kaźmierzu. Odbyła  się ona w ramach rady pedagogicznej. Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP o współpracy jednostek organizacyjnych PSP z placówkami oświatowymi,  omówiono procedury ewakuacyjne oraz sposoby postępowania i alarmowania na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia.  Przekazano też informacje w zakresie użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Udział wzięło 15 osób - nauczyciele wraz z kierownictwem szkoły. 

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan 

Zdjęcia: Gimnazjum  Kaźmierz

 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza