Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

08.12.2017 - Ćwiczenia ewakuacyjne w SP w Bytyniu
7 grudnia br. w godzinach przedpołudniowych przeprowadzono ćwiczenia próbnego alarmu w Szkole Podstawowej w Bytyniu. Zadymienie klatki schodowej przyniosło zamierzony efekt w postaci ogłoszenia alarmu przez pracowników szkoły. Dyrektor zarządził ewakuację wszystkich osób do wyznaczonego miejsca zbiórki. Po przeliczeniu okazało się, że brakuje trzech osób – dwoje dzieci i dorosłego. Strażacy odnaleźli i ewakuowali wszystkich zaginionych, po czym udzielono im stosownej pomocy. 

Ćwiczenia były doskonałą okazją do sprawdzenia gotowości druhów z ochotniczych straży pożarnych z Bytynia oraz Kaźmierza. Sprawdzono również możliwość użycia w działaniach w tym obiekcie samochodu SHD 25 z JRG w Szamotułach. 

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan

Zdjęcia: SP Bytyń, st. kpt. Przemysław Chojan 

 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza